SOBĚSLAV
 
 
okres Tábor
kraj Budějovický. R. 1848 panství Třeboň, kraj Budějovický.

 

V latinských textech Sobieslaw; v německých Sobieslau.
Archeologické nálezy z okolí Soběslavi dokládají, že toto místo bylo osídleno již v 1.tisíciletí našeho letopočtu.
První historická zmínka o Soběslavi je z roku 1239. V roce 1390 jí udělili Rožmberkové výsady královských měst.
Rožmberkům patřila Soběslav více než 300 let a z této doby se zachovaly zbytky městského opevnění
s příkopem a torzo hradu s okrouhlou věží Hláska.
 
Popis znaku: Na modrém štítě je stříbrná městská hradba mezi dvěma čtyřhrannými, rovněž stříbrnými věžemi.
Vše je kvádrové. Hradební zeď vrcholí čtyřmi červeně krytými stínkami. Uprostřed je otevřená brána bez vrat
s vytaženou zlatou mříží a před ní je dřevěný můstek na dvou sloupech v přirozeně hnědé barvě nad vlnami
přirozeně zbarvené vody na okraji v patě štítu. Věže, viditelné zčásti i z pravé strany, mají v přízemí
štěrbinovou střílnu, ve výši cimbuří mají vystupující římsu a nad ní dvě malá čtvercová okénka, v horním patře
pak jedno větší oko obdélné. Věže vrcholí červenými valbovými střechami se zlatými makovicemi.
Nad hradbou mezi věžemi je štítek s erbem rožmberským, tedy stříbrný s červenou pětilistou růží se zlatým
středem a zelenými lístky kališními.
Pamětihodnosti: gotický chrám sv. Petra a Pavla (podoba z přelomu 15. a 16. stol), kostel sv. Víta
(kolem r. 1375), Smrčkův dům (1564), Rožmberský dům (1609), gotická radnice (podoba z 18. stol.),
kašna se sochou sv. Floriána, mariánský sloup (1713), kostelík sv. Marka (polovina 17. stol.),
Hláska – pozůstatek hradu ze 14. stol.
Současnost: Počet obyvatel 7478. Starosta – Ing. Jindřich Bláha, zástupce starosty – Zdeněk Vránek,
tajemník – Ing. Radek Bryll, Městská rada – Mgr. Jaroslav Kolman, Mgr. Petr Lintner, Kamil Modl, Zdeněk Šorm,
Ing. Jiří Zaviačič.
Městské zastupitelstvo: František Bělohlav, Ing. Bedřich Čapek, Miroslav Dubský, Ing. Jana Hanzalová,
Zdeněk Jindra, Jan Kříž, MUDr. Lubomír Kříž, PharmDr. Jaroslav Linhart, Jana Mrkosová, Jan Pehe, Josef Pour,
Jiří Šustr, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská. Kronikář – Václav Bouška
 
Osobnosti: Petr Vok z Rožmberka – doba pobytu 1581-1611, Karel Blažek – učitel hudby, hudební skladatel.